Български червен кръст

БЧК ПРОДЪЛЖАВА УСИЛИЯТА СИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID 19

График на мобилни ваксинационни пунктове на Български Червен кръст

Пълния график на определените към момента локации на всички мобилни ваксинационни пунктове, може да бъде видян тук

Suresh Dasari Card

ЗА КАМПАНИЯТА

Инициативата на Български Червен кръст  – „Ти решаваш“ е част от комплексната програма „Дейности в отговор на COVID-19“ и има за цел  да ограничи разпространението на COVID-19 в България и да подпомогне най-засегнатите от вируса общности, като същевременно разшири ваксинационния обхват в страната. Кампанията напълно уважава правото на всеки човек сам да се информира и да вземе важното решение дали да си постави ваксина или не, като единствено предоставя надеждна, проверена и научно доказана информация по отношение на вируса и последствията от него, като също така предоставя възможност за имунизация, чрез своите 5 мобилни ваксинационни пункта, които са разположени в различни краища на страната.

Инициативата „Ти решаваш“ се реализира с подкрепата на Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, Американската агенция за международно развитие (USAID) и Посолство на Съединените американски щати.

Действия по кампанията

5 мобилни ваксинационни пункта на БЧК обикалят цялата страна, предоставяйки достоверна информация и възможност за ваксинация.

Предоставени над 48 500 броя хигиенни пакети на многодетни семейства и хора в неравностойно положение, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и други заболявания.

В партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори в България са проведени над 2 370 образователни сесии по различни теми, в т.ч. за ползата от ваксините и ваксинацията, превенция на ХИВ, туберкулоза и спазване на добра хигиена.

Проведени са над 1500 безплатни психо-социални консултации от квалифицирани психолози чрез горещата телефонна линия на Контактния център на БЧК.

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ